Romsøgade 8-10

topbar

Login
Vigtigt nyt
Husk at tjekke at dine data er ok under 'Indstillinger'.

Nyheder

Årsregnskab 2015(2016-03-30 18:59:30)

Det reviderede årsregnskab for 2015 ligger under dokumenter

Generalforsamling 2016 - indkaldelse(2016-03-15 21:15:17)

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Romsøgade 8-10


Tid: Torsdag den 31. marts 2016 kl. 17:00

Sted: Østerbrohallen i Århusgade


Dagsorden:


1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for 2015

3. Godkendelse af revideret regnskab 2015 (lægges på hjemmesiden snarest og inden generalforsamlingen)

4. Vedtagelse af Budget 2016 (lægges på hjemmesiden inden generalforsamlingen)

5. Vedtagelse af fællesbidrag for 2016

6. Indkomne forslag - sendes til formanden inden den 24. marts 2016

7. Valg af formand (Nils Wang fortsætter gerne)

8. Valg af 2-4 bestyrelsesmedlemmer (vi har behov for at supplere os med 2 bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter)

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen

10.Valg af administrator (Klaus Andresen fortsætter gerne)

11.Valg af revisor - og evt. revisorsuppleant.

12.Eventuelt


Venlig hilsen

p.b.v.

Nils Wang

Referat bestyrelsesmøde 9. februar 2016(2016-03-15 21:10:11)

Under DOKUMENTER kan I nu finde referat af bestyrelsens møde d. 9. februar 2016

Referat bestyrelsesmødet d. 9. november 2015(2015-11-12 22:13:13)

Under DOKUMENTER kan I nu finde refeart af bestyrelsens møde d. 9. november 2015

Referat bestyrelsesmødet d. 15. juni 2015(2015-06-28 19:27:28)

Under DOKUMENTER kan I nu finde refeart af bestyrelsens møde d. 15. juni 2015

Copyright Mads-Peter Eusebius Jakobsen 2006