Romsøgade 8-10

topbar

Login
Vigtigt nyt
Husk at tjekke at dine data er ok under 'Indstillinger'.

Nyheder

Referat generalforsamling inklusiv bilag(2018-03-25 14:59:23)

Referatet for generalforsamlingen inklusiv bilag er uploaded under dokumenter.
- Bilag 1 - Tilbud renovering af trappeopgange.
- Bilag 2 - Referat fra gåardlauget
- Bilag 3 - Den valgte løsning for finansiering af trappeopgangsrenovering.

Revideret årsregnskab 2017(2018-03-15 11:36:33)

Revideret årsregnskab 2017 og budget 2018 er nu til rådighed under dokumenter.
I budgettet er der ikke taget højde for større renoveringsopgave af trappeopgangene. Særskilt budget vil blive fremlagt på generalforsamlingen.

Ordinær Generalforsamling i Ejerforeningen Romsøgade 8-10(2018-03-04 11:00:29)

Hermed indkaldes der til ordinær Generalforsamling i Ejerforeningen Romsøgade 8-10.

Generalforsamlingen afholdes den tirsdag den 20. marts kl. 17 i Medborgerhuset i Århusgade 103.


Mødet vil blive afholdt efter følgende dagsorden:

1.Valg af dirigent

2.Bestyrelsens beretning

3.Godkendelse af revideret regnskab

4.Vedtagelse af budget 2018

5.Vedtagelse af fællesbidrag

6.Indkomne forslag (forslag bør være formanden i hænde en uge før generalforsamlingen)
a. Renovering af begge trappeopgange (bestyrelsens forslag)

7. Valg af formand - Nils Wang(modtager genvalg)

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen består af:
Nils Wang (modtager genvalg)
Coroline Wiencken (modtager genvalg)
Jesper Aksglæde (modtager genvalg)
Henrik Kaulberg (modtager genvalg)

9. Valg af suppleanter

10. Valg af Administrator Klaus Andresen (modtager genvalg)

11. Valg af revisor og revisorsuppleant

12. Evt.

Referat bestyrelsesmødet den 9. januar 2018(2018-01-14 20:08:04)

Der var desværre indsneget sig en fejl i referatet fra bestyrelsesmødet ang. tidspunkt for generalforsamling. Korrekt referat er uploaded under punktet dokumenter.

Generalforsamling vil blive afholdt den 20. marts 2018 kl. 17:00 i Østerbrohuset. Indkaldelse vil blive udsendt i henhold til vedtægterne.

Pbv.

Klaus Andresen

Referat bestyrelsesmødet den 9. januar 2018(2018-01-11 00:29:29)

Referatet fra bestyrelsesmødet den 9. januar 2018 ligger nu klar under dokumenter.

Copyright Mads-Peter Eusebius Jakobsen 2006