Romsøgade 8-10

topbar

Login
Vigtigt nyt
Husk at tjekke at dine data er ok under 'Indstillinger'.

Nyheder

Referat bestyrelsesmødet den 9. januar 2018(2018-01-14 20:08:04)

Der var desværre indsneget sig en fejl i referatet fra bestyrelsesmødet ang. tidspunkt for generalforsamling. Korrekt referat er uploaded under punktet dokumenter.

Generalforsamling vil blive afholdt den 20. marts 2018 kl. 17:00 i Østerbrohuset. Indkaldelse vil blive udsendt i henhold til vedtægterne.

Pbv.

Klaus Andresen

Referat bestyrelsesmødet den 9. januar 2018(2018-01-11 00:29:29)

Referatet fra bestyrelsesmødet den 9. januar 2018 ligger nu klar under dokumenter.

Referat generalforsamling 2017 samt budgetændring(2017-04-17 09:30:33)

Referatet fra generalforsamlingen den 23. marts 2017 samt den besluttede ændring af budgettet for 2017 er placeret under dokumenter

Revideret årsregnskab 2016(2017-03-18 11:48:02)

Revideret årsregnskab 2016 og budget 2017 er nu til rådighed under dokumenter

Generalforsamling 2017 - indkaldelse(2017-03-05 19:34:58)

Indkaldelse til ordinær generalforsamling E/F Romsøgade 8-10


Tid: Torsdag den 23. marts 2017 kl. 17:00

Sted: Østerbrohuset, lokale 1, Århusgade 103 København Ø


Dagsorden:


1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for 2016

3. Godkendelse af revideret regnskab 2016 (lægges på hjemmesiden inden generalforsamlingen)

4. Vedtagelse af Budget 2017 (lægges på hjemmesiden inden generalforsamlingen)

5. Vedtagelse af fællesbidrag for 2017

6. Indkomne forslag - sendes til formanden inden den 16. marts 2017

7. Valg af formand (Nils Wang modtager genvalg)

8. Valg af 2-4 bestyrelsesmedlemmer (Caroline Wienchen, Henrik Kaulberg og Jesper Aksglæde modtager genvalg)

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen (Aase Granner og William Mikkelsen)

10.Valg af administrator (Klaus Andresen modtager genvalg)

11.Valg af revisor

12.Eventuelt


Venlig hilsen

p.b.v.

Klaus Andresen

Copyright Mads-Peter Eusebius Jakobsen 2006